Sika® ViscoCrete® 1, 2, 3

Sika® ViscoCrete® 1, 2, 3

Naujausi, III kartos superplastikliai, skirti savaime susitankinantiems betonams

Tai betono ir cementinių prikibimo ir surišimo skiedinių priedai, kurių pagrindas kietėjimo reguliatorių ir polikarboksilinių polimerų kombinacija. Sika ViscoCrete® priedas įgalina sumažinti užmaišymo vandens kiekį iki 40 %, o taip pat gauti skystus, savaime išsiliejančius, nesisluoksniuojančius betono mišinius, kurie sutankėja ir nusiorina veikiami nuosavo svorio. Tokie betonai yra vadinami savaime susitankinantys ir yra žymimi SCC (Self Compacting Concrete). Mažomis dozėmis, ViscoCrete® priedai pakeičia tradicinius I kartos lastifikuojančius
priedus (lignosulfonatus, gliukonatus, naftaliną, melamino dervas ir jų kombinacijas), taip pat ir II kartos priedus (plastiklius vinilinių kopolimerų pagrindu). Sika ViscoCrete® 1, 2 ir 3 tenkina standarto LST 934 - 2 reikalavimus.

Sika ViscoCrete 1:

tai priedas su ypač ilgu konsistencijos išlaikymo terminu, tinkantis prekiniam betonui, betonams, klojamiems vasaros sąlygomis ir esant labai ilgam transportavimo laikui.
Sika ViscoCrete 2:

tai priedas su pailgintu konsistencijos išlaikymo terminu, tinkantis prekiniam betonui esant vidutinėms temperatūrinėms sąlygoms, vidutiniam transportavimo ir paklojimo laikui.
Sika ViscoCrete 3:

tai priedas su normaliu konsistencijos išlaikymo terminu, naudojamas betonams, į kurių sudėtį įeina silicio dioksido dulkės, o taip pat betonams, klojamiems esant žemoms temperatūroms ir technologiniams betonams.

Taikymas:

Priedą Sika ViscoCrete® galima naudoti įvairių klasių atspariuose aplinkai betonuose, civilinėje, pramoninėje, hidrotechninėje, kelių ir tiltų, požeminėje statyboje arba gelžbetonio pramonėje. Priedų sudėtyje yra kelių rūšių nauji polimerai, kurie įgalina priedą naudoti su įvairių atmainų cementais ir užpildais. Priklausomai nuo betono mišinio klojumo reikalavimų ir tankinimo būdo šiuos priedus galima naudoti kaip:

 1. Tradicinių superplastiklių pakaitalus – gaunamas didelis betono mišinio slankumo padidėjimas naudojant mažas dozes. Gaunamas normalios konsistencijos betono mišinys nuo S - 1 iki S - 3, kuris yra lengvai pumpuojamas vamzdžiais ir suklojamas bei yra labai stabilus netgi esant intensyviam vibravimui;
 2. priedus, leidžiančius gauti takų, stabilų, aukštesnės kaip S - 3 konsistencijos betono mišinį, maišomą tradiciniais metodais (kūgio nuoslūgis 15 – 25 cm), kurio sutankinimui pakanka lengvo vibravimo arba netgi rankinio tankinimo;
 3. priedus, leidžiančius gauti visiškai takų, savaime susitankinantį betono mišinį, kuris išsilieja ir sutankėja, veikiamas nuosavo svorio be išsisluoksniavimo ir vandens atsiskyrimo paviršiuje. Tokiems mišiniams negalima naudoti vibrotankinimo, o jų klojimo metu vyksta laisvas tekėjimas. Tokių mišinių klojumas matuojamas apversto Abramso kūgio arba L - dėžutės būdu.

Priedai Sika ViscoCrete® 1, 2 ir 3 visų pirma yra taikomi savaime susitankinantiems betonams (įprastiniams betonams rekomenduojame Sika ViscoCrete® – 5 serijos priedus).

Savybės:

Priedų poveikis betono mišiniui remiasi visa eile fizikinių - cheminių reiškinių, vykstančių vienu metu. Dėl cemento dalelių bei užpildų smulkiųjų frakcijų paviršinės absorbcijos ir
elektrostatinės deflokuliacijos reiškinių bei poveikio cemento hidratacijos procesui gaunamos tokios betono ir mišinių savybės:

 • Galimybė žymiai sumažinti užmaišymo vandens kiekį (net iki 40 %), dėl ko gaunamas didelio nelaidumo ir atsparumo betonas;
 • labai didelis plastifikavimo efektas;
 • didelis stabilizavimo efektas ir polinkio sluoksniavimuisi sumažinimas;
 • skystų betono priedų didelis tankinantis poveikis, panaudojus atitinkamos sudėties betono mišinį, įgalina betono mišinį kloti be vibravimo;
 • galimybė gauti, skirtingus betono mišinio konsistencijos išlaikymo terminus ir reikiamo stiprumo didėjimo tempą, priklausomai nuo panaudoto priedo rūšies;
 • galimybė panaudoti su įvairių atmainų cementais ir užpildais;
 • labai geras pigmentų dispergavimo efektas ir dekoratyvinių betonų spalvos intensyvumo padidinimas;
 • priedų sudėtyje nėra chloridų ar kitų sudėtinių dalių, kurios gali turėti neigiamą įtaką betono koroziniam atsparumui ir armatūrinio plieno pasyvacijai;
 • priedų sudėtyje nėra formaldehidų ir jie praktiškai bekvapiai;
 • be apribojimų gali būti naudojami betoninių, gelžbetoninių ir įtempto gelžbetonio konstrukcijų gamyboje.